VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Người có hai quốc tịch phải đủ 5 điều kiện, thanh tra giao thông nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc...

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thông tư của Bộ Tài Chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày 20 / 1/ 2018

Ban hành Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường

Nghị định 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Chính phủ ban hành Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 29/10/2009 về vận tải đa phương thứcNghị định số 89/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 87/2009/ NĐ-CP vận tải đa phương thức

Nghị định này quy định về hoạt động vận tải đa phương thức bao gồm vận tải đa phương thức quốc tế và vận tải đa phương thức